نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه پنجم، پلاک 15، طبقه اول، واحد 6، شرکت سبدگردان پاداش سرمایه تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 01 تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، کوچه پنجم، پلاک 15، طبقه اول، واحد 6، شرکت سبدگردان پاداش سرمایه 88480169