بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/09/27
کل خالص ارزش دارائی ها 69,767,278,983 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,884,023 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,884,023 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,899,607 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 37,031

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/26

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها